ASPI tiskař

je program, který formátuje předpisy z ASPI tak,
aby bylo snadné je posléze vložit do Wordu,
nastavit dva sloupce a vytisknout.


vyberte textový soubor (export z ASPI) na disku:


volby:


řez písma:
základní velikost písma: bodů
velikost písma poznámek pod čarou: bodů


nebo vložte zkopírovaný text pomocí ctrl+v do tohoto formuláře:

volby:
řez písma:
základní velikost písma: bodů
velikost písma poznámek pod čarou: bodů